White
Kristallen, Lund. Foto/illustration: Ole Jais STF Göteborg City. Foto/illustration: Jonas Kullman Clemenstorget, Lund. Foto/illustration: White View Väven, Umeå. Foto/illustration: Åke E:son Lindman Pocket Park. Foto/illustration: White View Slussplan, Malmö. Foto/illustration: Felix Gerlach Yasuragi, Stockholm. Foto/illustration: Idha Lindhag Oslo havnepromenade. Foto/illustration: White/Rodeo

Väven i Umeå
nominerat
till Kasper
Salin-priset!

Läs mer